Vložení kód pro odblokování

Alcatel snad všechy modely
 • Zapněte telefon s kartou jiného operátora.
 • Po zapnutí zadejte PIN, pokud je tak telefon nastaven.
 • Telefon vás vyzve k zadání odblokovacího kódu.
 • Vložte odblokovací kód.
 • Potvrďte stiskem tlačítka „One touch“.
 • Telefon potvrdí výsledek odblokování.
 • Po deseti neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!  LG B2050
 • Vložte SIM kartu původního operátora a zapněte telefon
 • Po přihlášení do sítě zadejte kód 2945#*1101#
 • Poté zvolte: Menu /Nastavení /Bezpečnostní nastavení / SIM Lock / Network lock / Deactivated
 • Zadejte osmimístný odblokovací kód, který jste nalezli v balení Vašeho telefonu


 • LG C1200
 • Vložte SIM kartu původního operátora a zapněte telefon.
 • Zadejte kód 2945#*1201#
 • Po jeho zadání jděte do menu a stlačte 'nastavení', 'bezpečnostní nařízení', 'zámky SIM', 'síť', „deaktivovat“
 • Potvrďte.
 • Po vyzvání vložte osmimístný odblokovací kód, který jste nalezli v balení Vašeho telefonu.


 • LG C2200
 • Vložte SIM kartu původního operátora
 • Zapněte telefon a vyčkejte na přihlášení do sítě.
 • Vložte tuto kombinaci 2945#*2201# ,
 • vstupte do menu - Nastavení / Bezpečnostní nastavení / Zámky SIM / Poskytovatel služeb / Deaktivovat
 • Zde vložte kód, který naleznete uvnitř balení telefonu.
 • Vložte SIM kartu cizího operátora.
 • Telefon pod pravým programovatelným tlačítkem nabídne možnost 'odemknout - síť - deaktivovat'.
 • Vložte osmimístný kód.
 • Potvrďte.


 • LG C3300
 • Vložte SIM kartu původního operátora.
 • Zapněte telefon a vyčkejte na přihlášení do sítě.
 • Zadejte kombinaci 2945#*7101#
 • a zvolte Menu / Nastavení / Bezpečnostní nastavení / SIM Lock / Network or SP lock / Deactivated
 • Zadejte osmimístný odblokovací kód.


 • LG Butterfly KG225
 • Vložte SIM kartu původního operátora.
 • Zapněte telefon a vyčkejte na přihlášení do sítě.
 • Zadejte kombinaci 2945#*1201#
 • a zvolte Menu / Nastavení / Zabezpečení / Zámky SIM
 • Zadejte osmimístný odblokovací kód.


 • MDA, HTC všechny modely
 • Vložte kartu cizího operátora.
 • Telefon Vás vyzve k zadání kódu – „please input unlock code“.
 • Zadejte osmimístný kód a potvrďte ok.


 • Motorola všechny modely
 • Zapněte telefon s kartou cizího operátora.
 • Po zapnutí zadejte PIN (pokud je tak telefon nastaven).
 • Telefon vás vyzve k zadání odblokovacího kódu.
 • Zadejte osmimístný odblokovací kód.
 • Potvrďte stiskem klávesy 'OK'


 • Nokia všechny modely
 • Zapněte přístroj – není třeba mít vloženou SIM kartu.
 • Vložte #pw+xxxxxxxx+1# - místo xxxxxxxxx zadejte odblokovací kód, který máte k dispozici. K vložení pw+ použijte levé tlačítko na spodní části klávesnice telefonu (postupným mačkáním znaku *), # je k nalezení na pravé straně spodní části klávesnice.
 • Pokud odblokování bude provedeno úspěšně, na displeji se objeví nápis „Sim restriction off“.
 • Pokud se odblokování nezdaří nebo je telefon již odblokovaný, telefon hlásí „Code error“ – pokud tak nastane, ověřte, zda telefon není již odblokován – vložte kartu jiného operátora a vyčkejte, zda se telefon přihlásí do sítě.


 • Panasonic GD87
 • Zapněte telefon bez vložené SIM karty, zadejte číslo „52824“ a dvakrát stiskněte „MENU“.
 • Šipkou dolů vyberte položku „Síť a potvrdíte „Odemknout“.
 • Zadejte odblokovací kód a potvrďte „ok“.


 • Sagem myC-4
 • Vložte SIM kartu původního operátora a zapněte telefon.
 • Vstupte do Menu Nastavení - Menu Hot linky - SIM lock.
 • Doplňte odblokovací kód.
 • Potvrďte OK.


 • Sagem myX-1
 • Vložte SIM kartu původního operátora a zapněte telefon.
 • V hlavním menu dlouze podržte talčítko *.
 • Zobrazí se položky skrytého menu - zvolte Odblokování.
 • Zadejte odblokovací kód.
 • Potvrďte.
 • Vložte SIM kartu jiného operátora a zapněte telefon.
 • Zadejte odblokovací kód.
 • Potvrďte.


 • Samsung SGH-E700
 • Zapněte přístroj s kartou cizího operátora.
 • Telefon se zeptá na kód sítě, zde vložte NCK kód (odblokovací kód) a potvrďte.
 • Po odblokování se zobrazí hlášení „Personalization Cancelled“.
 • V případě vložení nesprávného kódu se na telefonu objeví hláška: „Wrong password“. Po 3 neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!  Samsung SGH-V200
 • Zapněte přístroj bez vložené SIM karty.
 • Zadejte kód ve tvaru: #0111*xxxxxxxx# - místo xxxxxxxx zadejte odblokovací kód.
 • Po odblokování se na displeji zobrazí následující text: „Personalization Cancelled“.
 • V případě nesprávného odblokování/kódu se na telefonu objeví hláška: „Wrong password“.
 • Pozn.: Po 3 neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!  Samsung SGH-X100
 • Vložte kartu jiného operátora a zadejte odblokovací kód.
 • Samsung S300M
 • Zapněte přístroj bez vložené SIM karty.
 • Zadejte kód ve tvaru #0111*xxxxxxxx# - místo xxxxxxxx zadejte odblokovací kód.
 • Po odblokování se na displeji zobrazí následující text: 'Personalization Cancelled'
 • V případě vložení nesprávného kódu se na telefonu objeví hláška: 'Wrong password'
 • Po 3 neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!  Samsung SGH-X490
 • Vložte SIM kartu operátora, kterou budet používat. Odblokování se musí provést se SIM kartou pro každého operátora zvlášť!
 • Zadejte následující kombinaci *7465625*638*NCK*NCK# (NCK je osmimístný odblokovací kód).
 • Telefon je nutné s vloženou SIM kartou vypnout a opět zapnout.


 • Siemens většina modelů
 • Zapněte telefon bez vložené SIM karty.
 • Zadejte odblokovací kód ve tvaru: *#0000*xxxxxxxx# - místo xxxxxxxx zadejte odblokovací kód.
 • Na displeji se objeví nápis „Kód sítě smazáno“.
 • Siemens ST55
 • Zapněte telefon bez vložené SIM karty.
 • Zadejte odblokovací kód ve tvaru: **00012*xxxxxxxx# - místo xxxxxxxx zadejte odblokovací kód.
 • Telefon je odblokován.


 • Sony Ericsson - všechny modely
 • V základním menu zadejte sekvenci kláves: šipka doleva - hvězdička - hvězdička- šipka doleva
 • Dostanete se do menu Přizpůsobit
 • Zvolte položku Síť a potvrďte klávesou YES
 • Budete vyzváni k zadáni NCK kódu. Po zadáni potvrďte klávesou YES. Maximalní počet pokusů je 5. Zbývající pokusy jsou uvedeny v horní části textu v zavorkách.
 • Po pěti neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!  Sony Ericsson T610
 • Telefon zapněte bez vložené SIM karty.
 • Postupně stiskněte joystick doleva, hvězdička, hvězdička, joystick doleva.
 • Na displeji se zobrazí: „Síť“.
 • Stiskněte „vybrat“.
 • Zobrazí se „Kód NCK:“.
 • Vložte osmimístný kód a potvrďte klávesou „OK“.
 • Telefon je odblokován.
 • Po pěti neúspěšných pokusech se telefonní přístroj zablokuje!

  • Sponzorované odkazy